ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

เนื้อแห้ง น้ำหนัก 250 กรัม @จ.ศรีสะเกษ

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0872406817
ที่อยู่ :
ท่านสามารถสนับสนุนสินค้าเกษตรกรโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ศรีภักดีฟาร์ม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์ : 087-240-6817

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อแห้งผลิตจากโคเนื้อ ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง จากศรีภักดีฟาร์ม

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ศรีภักดีฟาร์ม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์ : 087-240-6817