ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ถ่านมะคาเดเมียลีซอ น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม @จ.เชียงราย

65.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0847392418
ที่อยู่ : 562 หมู่ 3  ต.วาวี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  57180
ท่านสามารถสนับสนุนสินค้าเกษตรกรโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู)มะคาเดเมียดอยช้าง (นายสุพจน์ วินิจวงษ์พนา)

562 หมู่ 3

ต.วาวี

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ : 084-739-2418 , 089-556-9895

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถ่านมะคาเดเมียลีซอ

ทดแทนพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

ผลิตจากเปลือกกะลามะคาเดเมีย 100 % ปริมาณ 1.5 kg.ต่อกล่อง เปลือกกะลามะคาเดเมียมีเนื้อกะลาแข็งมาก และมีไขมันของมะคาเดเมียอยู่ในเปลือกกะลา จึงทำให้ถ่านมะคาเดเมีย ไฟแรง ติดทนนานกว่า 2 ชั่วโมง ไร้ควัน ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร