ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ชุดช้อนและส้อม 1 คู่ ในกล่องผ้าไหม @จ.พระนครศรีอยุธยา

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0884613758
ที่อยู่ :
ท่านสามารถสนับสนุนสินค้าเกษตรกรโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

มีดอรัญญิก

คุณวินัย  รวยเจริญ

163/3 ม.7

ต.ท่าช้าง

อ.นครหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :088-4613-758

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดของบรรพบุรุษในชุมชม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้ถ่ายทอดวิชาการ ตีเหล็ก

เพื่อทำเป็นของใช้ทางการเกษตรมีดใช้งานทั่วไป และการทำมีดดาบใช้ในสงคราม ในชื่อ อรัญญิก ในปี2540 ได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านท่องเทียวตามนโยบายอะเมซิ่งไทยแลนด์ จึงรวมสมาชิก

ในชุมชนจัดตั้งกลุ่มมีดอรัญญิกบ้านบ้านไผ่หนอง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น

มีดสวยงานที่ใช้งานได้จริง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร อาวุธโบราณ (จิ๋ว) เป็นต้น