ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

กาหยีภูเก็ตน้องโอ @จ.ภูเก็ต

100.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0869443508
ที่อยู่ : 108/55 ม.1 ซอยไพศาล ถนนเจ้าฟ้า อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ท่านสามารถสนับสนุนสินค้าเกษตรกรโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

กาหยีภูเก็ตน้องโอ

นายบำรุง เรืองเกตุ

108/55 ม.1

ซอยไพศาล

ต. วิชิต

อ. เมือง

จ.ภูเก็ต

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-944-3508

รายละเอียดเพิ่มเติม

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาหยีภูเก็ตน้องโอ