ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้าวไรซ์เบอรี่โชคอนันต์ @จ.สุพรรณบุรี

85.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0805451965
ที่อยู่ : 20/3 ม. 4 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
ท่านสามารถสนับสนุนสินค้าเกษตรกรโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : โชคอนันต์ข้าวไรซ์เบอรี่

ที่อยู่ : 20/3 ม. 4

ต.วังยาง

อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี 72140

หมายเลขโทรศัพท์ : 080-545 1965

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
OTOP

อย.

รายละเอียดเพิ่มเติม

โชคอนันต์ข้าวเพื่อสุขภาพ